Đào tạo kỹ thuật viên chăm sóc xe/ detailing chuyên nghiệp

Khóa học chăm sóc xe hơi chuyên nghiệp
Giai đoạn 2020-2022 là khoảng thời gian thị trường chăm sóc xe tại Việt Nam có nhiều biến động, đa phần theo hướng tích cực. Trong đó, xu thế chăm sóc xe đã chuyển dịch từ phương pháp truyền thống, các tiệm rửa xe gia đình lên một mức độ chuyên nghiệp, bài bản hơn, đó chính là các Trung tâm Chăm sóc xe/ Detailing Center.